colon

ชุดเก็บอุจจาระสำหรับคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

    • ตรวจคัดกรอง โดยการค้นหาปริมาณฮีโมโกบิลในอุจจาระ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ (Colon cancer screening)
    • เก็บตัวอย่างด้วยตัวเองที่บ้าน ไม่จำเป็นที่ต้องงดอาหาร หรืองดการรับประทานยาก่อนการตรวจ
    • ถ้าผลตรวจเป็นบวก (Positive) ท่านควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยในขั้นตอนต่อไป
    • ทราบผลตรวจภายใน 14 วัน
    • สั่งซื้อชุดตรวจได้ที่แอพฯ KinYooDee