Investor

แผนที่นำทางไปสู่เป้าหมาย Service Road Map, Year 2020 -2024

Commercial Partners

พันธมิตรเชิงการค้าและการต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน

No.PartnerTermPeriod
1บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดร่วมกันพัฒนาโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2022 -
2ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันวิจัยและพัฒนาด้านโภชนพันธุศาสตร์ การตรวจดีเอ็นเอเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรค และการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม2022 -

” ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทุกฝ่าย ดำรงเป้าหมายความพอเพียงไว้ให้ได้ “
– อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร