Investor

Commercial Partners

พันธมิตรเชิงการค้าและการต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน

No.PartnerTermPeriod
1บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดร่วมกันพัฒนาโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2022 -
2ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันวิจัยและพัฒนาด้านโภชนพันธุศาสตร์ การตรวจดีเอ็นเอเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรค และการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม2022 -