Food Supply

Prime Fresh

บริการ one-stop จัดส่งวัตถุดิบอาหาร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (อาหารทางการแพทย์) บริหารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและโลจิสติกส์

คัดสรรและจัดส่งวัตถุดิบอาหารสำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ

  • โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
  • ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุ
  • โรงแรมและรีสอร์ท
  • ครัวกลาง (Catering)
  • ร้านอาหารที่ใช้ระบบขายหน้าร้าน (POS) จากเรา

iCounter: Tablet Point of Sale (POS)

แท็บเล็ตแอปพลิเคชัน สำหรับโปรแกรมร้านอาหาร บริการในห้องพัก และครัวโรงแรม สามารถใช้งานร่วมกับระบบสั่งอาหารโดยใช้โทรศัพท์มือถือ KinYooDee App หรือแยกใช้งานกันอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถแยกครัวการทำงานตามกลุ่มประเภทอาหาร โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหลายตัวทำงานหลายสเตชั่นพร้อม ๆ กัน รองรับหน้าจอขนาด 7, 8 และ 10.1 นิ้ว – Download our Apps for Android

  • Bluetooth เชื่อมต่อ Thermal Printer ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา
  • Booking จองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้า
  • App /Mobile Web Ordering ลูกค้าสั่งผ่านแอพฯ KinYooDee และโมบายเว็บ (ไม่ต้องโหลดแอพฯ) โดยสแกน QR Code ที่โต๊ะอาหาร หรือหัองพักในโรงแรม
  • Real-time synchronized ลูกค้าหลายคนที่โต๊ะเดียวกันสั่งอาหารได้พร้อมกัน
  • พนักงานรับออเดอร์จากลูกค้าที่โต๊ะอาหารผ่านแอพฯ KinYooDee
  • Kitchen Conductor จัดคิวลำดับ และรวมออเดอร์เพื่อ Cooking
  • Menu Recommender แสดงเมนูที่สั่งบ่อย หรือมีความสัมพันธ์ระหว่างคู่เมนู เพื่อให้พนักงานคีย์ออเดอร์เข้าระบบ ได้รวดเร็ว
  • NullStock จัดการสต็อกวัตถุดิบ และ AI ช่วยแนะนำปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม