health_point

คะแนนสุขภาพ หรือแต้มสุขภาพ “Health point” จากแอปพลิเคชัน KinYooDee เพื่อใช้แลกของรางวัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ใช้มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เกณฑ์การรับคะแนนสุขภาพ มีดังนี้

  • การลงทะเบียนและสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
  • การเชิญและถูกเชิญมาลงทะเบียน
  • การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
  • การป้อนข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
  • การป้อนหรือซิงค์ข้อมูลสุขภาพในแต่ละวัน
  • ความต่อเนื่องของการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ