Healthcare

Healthcare DNA

ข้อมูลทางสถิติพบว่า 45% ของค่ารักษาพยาบาล (Healthcare cost) หมดไปกับโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ชุดเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากกระพุ้งแก้ม ตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 11 รายการ

  • Parkinson (พาร์กินสัน)
  • Alzheimer (อัลไซเมอร์)
  • Coronary artery disease (หลอดเลือดหัวใจตีบ)
  • Hypertension (ความดันโลหิตสูง)
  • Stroke (หลอดเลือดสมอง)
  • Thrombophilia (ลิ่มเลือดอุดตัน)
  • G6PD deficiency (พร่องเอนไซม์ G6PD เม็ดเลือดแดงแตกง่าย ภาวะโลหิตจาง เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย)
  • Type-2 diabetes (เบาหวานชนิดที่ 2)
  • Kidney disease (ไตบกพร่อง)
  • Osteoarthritis (ข้อเสื่อม)
  • Insomnia (นอนไม่หลับ)

การบริการตรวจดีเอ็นเอ

  • สั่งซื้อชุดตรวจได้ที่แอพฯ KinYooDee
  • ระยะเวลาการวิเคราะห์ผลและส่งกลับผลตรวจ : 14 วัน
  • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านวีดีโอคอล : 30 นาที

*รายงานผลตรวจดีเอ็นเอไม่ได้หมายถึงการวินิจฉัยหรือคำแนะนำทางการแพทย์ การตรวจนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอกับความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดโรค ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ท่านจำเป็นจะต้องเป็น หรือไม่เป็นโรคดังกล่าว สังเกตด้วยว่า รายงานผลตรวจไม่ได้ครอบคลุมถึงความเป็นไปได้ของปัจจัยทั้งหมดที่มีโอกาสก่อให้เกิดโรค ยังมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของท่าน ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือช่วยป้องกันยับยั้งการโรคด้วยเช่นกัน ท่านควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม หรือแพทย์เฉพาะทาง หากท่านมีบุคคลในครอบครัวที่มีโรคทางพันธุกรรม ท่านคิดว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยง หรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม หรือที่ไม่ใช่ปัจจัยทางพันธุกรรม