Nutrigenomics

Food DNA

ศึกษาปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งอาศัยการตรวจดีเอ็นเอในตำแหน่งต่าง  ๆ ในการตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการโภชนาการอาหาร การวางแผนการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพองค์รวม การตรวจโภชนพันธุศาสตร์ จำนวน 19 รายการ

  • Alcohol Flush (การตอบสนองต่อแอลกอฮอล์)
  • Appetite (ความอยากอาหาร)
  • Beta-Carotene/ Vitamin A (เบต้าแคโรทีน/ วิตามินเอ)
  • Caffeine Sensitivity (การตอบสนองต่อกาเฟอีน)
  • Carbohydrate Sensitivity (การตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรต)
  • Fat Taste (การรับรสอาหารที่มีรสชาติมัน)
  • Folate (ความต้องการโฟเลต)
  • Lactose Intolerance (สภาวะไม่ทนน้ำตาลแลคโตส)
  • Omega-3 and DHA (โอเมก้า-3 และ DHA)
  • Salt Hypertension Sensitivity (การตอบสนองต่อเกลือและความดันโลหิต)
  • Salt Taste Receptor (การรับรสเค็ม)
  • Polyunsaturated Fat Sensitivity (การตอบสนองต่อไขมันไม่อิ่มตัว)
  • Serum Iron Level (ธาตุเหล็ก)
  • Sweet Taste (การรับรสหวาน)
  • Vitamin B12 Level (วิตามินบี 12)
  • Vitamin B6 Level (วิตามินบี 6)
  • Vitamin C Level (วิตามินซี)
  • Vitamin D and Calcium (วิตามินดีและแคลเซียม)
  • Vitamin E Level (วิตามินอี)

การบริการตรวจดีเอ็นเอ

  • สั่งซื้อชุดตรวจได้ที่แอพฯ KinYooDee
  • ระยะเวลาการวิเคราะห์ผลและส่งกลับผลตรวจ : 14 วัน
  • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านวีดีโอคอล : 30 นาที