BlueMango

เราได้ออกแบบและวางแผนงานก่อสร้างโครงการสำนักงานใหม่ ภายใต้ชื่อ BlueMango – Inspiring Space ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่สำนักงานสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และบุคคลากรด้านอื่น ๆ ด้านโปรแกรมร้านอาหารอัจฉริยะ (Smart Restaurant Supply Chain) สถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เพื่อการจัดอีเวนต์สำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น Food Event, TechTalk, Creative and Innovation Workshop

Operations Flow

ปัจจุบัน iOrder รองรับการทำงานของร้านอาหาร (Operations flow) ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ร้านอาหารประเภท Dine-in และร้านอาหารประเภทคาเฟ่ และฟู้ดทรัค (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) รูปแบบการทำงานของร้านแบบ Dine-in หรือ Full service เริ่มจากพนักงานรับออเดอร์จากลูกค้า พ่อครัวปรุงอาหาร พนักงานเสิร์ฟอาหาร ลูกค้าเรียกชำระเงิน ร้านอาหารออกใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จ

 

สำหรับร้านอาหารประเภทคาเฟ่และฟู้ดทรัค (Café/Food Truck) จะมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกับร้านอาหารประเภท Dine-in ในขั้นตอนการทำงานหลัก ๆ คือ ลูกค้าชำระเงินก่อนได้รับอาหาร ซึ่งลูกค้าจะรับอาหารที่เคาเตอร์หรือพนักงานเสิร์ฟที่โต้ะก็ได้ (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) นอกจากนี้ ไอออเดอร์ยังสามารถประยุกต์ใช้กับร้านอาหารประเภท Fast food และตู้ Kiosk เลือกเมนูและชำระเงินค่าอาหาร ได้

 

สังเกตด้วยว่า ไอออเดอร์สามารถตั้งค่า ยกเลิกขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน (Skip invoicing) ทั้งในรูปแบบ Dine-in และ Café/Food Truck รวมถึง การตั้งค่าการออกใบเสร็จในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการในการใช้งานของร้านอาหาร

 

Offline Mode

Offline Mode เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถใช้ระบบ iCounter (Tablet POS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะประสบปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เน็ทไม่เสถียร ความเร็วตก หลุดบ่อย หรือเชื่อมต่อไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการทำงานระบบฯ จะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง และทำการซิงค์ (Synchronize) ข้อมูลเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยอัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่า Setting ใน iCounter เป็น Offline Mode (เวอร์ชัน 4.0.0 เป็นต้นไป) ร้านอาหารยังคงสามารถใช้งาน iCounter รับออเดอร์ลูกค้า พิมพ์เมนูสลิปสั่งทำอาหาร ใบเรียกเก็บเงิน และใบเสร็จรับเงิน ออกจากเครื่องพิมพ์ได้ปกติ (ทั้งในกรณีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง (หรือหลาย ๆ เครื่อง) ด้วยสาย LAN เข้า Router หรือในกรณีที่ iCounter เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบบูลทูธโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดใช้งาน Offline Mode ร้านอาหาร (รวมทั้งลูกค้า) จะไม่สามารถสั่งอาหารโดยใช้สมาร์ทโฟนโดยแอพฯ KinYooDee ได้

สังเกตด้วยว่า เราออกแบบเพื่อสนับสนุนระบบโซ่อุปทานอัจฉริยะสำหรับร้านอาหาร (Smart Supply Chain) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างลูกค้า (Mobile ordering, Pre-order booking, Customer rewards/ Valued pricing, Food delivery และ Local e-Commerce) ซัพพลายเออร์ (Stock replenishment) และร้านอาหาร นั่นคือ ร้านอาหารมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ในการวิจัยและพัฒนา จะมุ่งเน้นการพึ่งพาการใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยที่สุด (ปัจจุบันสามารถใช้ เน็ทจาก SIM โทรศัพท์ได้ โดยรองรับความเร็วตั้งแต่ 2G หรือ GSM ขึ้นไป) ซึ่งร้านอาหารยังคงสามารถใช้งานระบบฯได้ แม้ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลา

Craftbeer

สร้างโมเดลทางธุรกิจ Craft Beer Box โดยใช้ตู้ตอนเทนเนอร์ (ตู้สั้น) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร  (สูง 2.6 เมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการขนย้าย และการวางตำแหน่งในพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง การประยุกต์ใช้ระบบ iorder อย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น ระบบขายหน้าร้าน (Tablet POS) การจัดการวัตถุดิบ ระบบจัดการครัว สต็อก บัญชีต้นทุน การจองและสั่งอาหารล่วงหน้า การจัดส่งและเดลิเวอรี่ เปิดให้ผู้สนใจร่วมลงทุนและบริหารกิจการ คราฟเบียร์และร้านอาหาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3xx,xxx ต่อสาขา (รูปแผนผังร้าน Plan) นอกจากนี้ ไอออเดอร์ยังให้บริการออกแบบและก่อสร้างร้านอาหารสำเร็จรูปโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับผู้สนใจทั่วไป

 

Room Service

26 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานได้เข้าติดตั้งระบบ ณ สถานตากอากาศแสนสุข ที่พักในตำนานยอดฮิตติดหาดบางแสน ชลบุรี จำนวน 85 ห้อง สำหรับบริการภายในห้องพัก (Room service) ในบังกะโล โดยนักท่องเที่ยวสามารถสั่งอาหาร และบริการต่าง ๆ ของโรงแรม ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และทางโรงแรมลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เมนูสี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเมนูและราคา สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการซื้อของฝาก บริการ และโลคอลอีเวนต์ในรอบ ๆ ที่พัก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

Smart Retail

ระบบจัดการค้าปลีกอัจฉริยะ (Smart Retail) เป็นการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ Smart Supply Chain และ Trading  Business Simulation Game โดยสร้างต้นแบบในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Smart Retail ครอบคลุม 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • Null Stock: ระบบเติมเต็มวัตถุดิบโดยอาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)พยากรณ์ยอดขาย ประมาณความต้องการวัตถุดิบ และควบคุมวัตถุดิบ/สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 0 (Null) เพื่อลดความสูญเสียวัตถุดิบ (Food waste) ลดต้นทุนการสั่งซื้อ/ต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนสินค้าคงคลัง
 • Smart Booking & Delivery: ระบบเดลิเวอรี่ภายชุมชน รวมทั้งการจอง/สั่งล่วงหน้า (Pickup order/ Pre-order booking) จัดลำดับส่งสินค้าและบริการ โดยมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เพื่อให้ต้นทุนในการส่งมอบสินค้าต่ำที่สุด ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด และความต้องการของลูกค้า
 • Recommender: ระบบแนะนำสินค้าและบริการ โดยสังเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงพฤติกรรมของลูกค้าในรูปแบบโครงข่ายความสัมพันธ์ เพื่อแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล อาทิเช่น เมนูแนะนำ โปรโมชั่น Menu pairing, Set meal และ Social recommend เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ
 • Blockchain: ระบบควบคุมความปลอดภัย (Food safety) การสร้างความน่าเชื่อถือของชัพพลายเออร์ และ Smart contract ใน Food supply chain โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ภายใต้โครงการจะจัดซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร/ ผู้ผลิตภายในชุมชนโดยตรง (Farm-to-table) เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ

 • เพื่อสร้าง Playground สำหรับการทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบ Smart Retail
 • เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ระบบจัดการโซ่อุปทานสมัยใหม่ สำหรับร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการ
 • เพื่อนำผลลัพธ์ของโครงการไปต่อยอด งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการขยายผลในเชิงพาณิชย์
 • เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0/ EEC และ New S-Curve (อุตสาหกรรมโลจิสติกส์)
 • เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = สิ่งแวดล้อม (ลดของเสีย/ Food waste) + ความมีส่วนร่วม (Trusted supplier network) + เศรษฐกิจชุมชน (Farm-to-table)

Fulfillment

แพลตฟอร์ม M-Commerce สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ (Local tourism) โดยติดตั้งป้าย  Stand ประชาสัมพันธ์สำหรับโหลดแอปพลิเคชัน และสแกน QR หมายเลขห้อง เพื่อเรียกใช้บริการต่าง ๆ ของโรงแรม (Room services) สั่งอาหาร ของฝาก และบริการต่าง ๆ โรงแรมได้รับข้อมูลการเรียกใช้บริการของแต่ละห้องผ่าน iCounter (Tablet POS) และระบบจัดการออเดอร์เพื่อเติมเต็มสินค้าและบริการ (iOrder fulfillment) ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มไลน์แอปพลิเคชัน (Line Notify) เพื่อความสะดวกในการติดตามและตอบสนองข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้งยังสามารถจัดการและตรวจสอบสถานะของออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาในทุก ๆ ขั้นตอน

 

 • Processing อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดเตรียมสินค้าและบริการ
 • Shipped ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งได้ถูกส่งออกจากศูนย์เติมเต็มสินค้าแล้ว
 • Ready for Pickup สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ที่กำหนด เช่น เคาเตอร์โรงแรม
 • Delivered สินค้าได้ถูกจัดส่งแล้ว
 • Returned สินค้าถูกส่งคืน

สำหรับผู้ให้บริการ M-Commerce ในพื้นที่ หรือการบริหารกลุ่มของโรงแรม ที่พัก สามารถจัดการออเดอร์ที่เข้ามาทั้งหมด หรือแบ่งการจัดการเฉพาะแต่ละโรงแรม ได้

City Delivery

NodeB เป็นแพลตฟอร์ม Cross docking and delivery สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ครอบคลุมระบบการจัดเส้นทาง การจัดลำดับงานของยานพาหนะสำหรับขนส่งและการกระจายสินค้า ซึ่งครอบคลุมความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย (Business criteria หรือ Soft constraints) อาทิเช่น

  • เพื่อใช้จำนวนยานพาหนะที่ใช้จัดส่ง น้อยที่สุด
  • เพื่อให้รถขนส่งอยู่ในโซนเดียวกัน มากที่สุด โดยการกำหนด Main zone ของแต่ละ Drop point
  • เพื่อให้การกระจายตัวของตำแหน่งลูกค้าในรถขนส่ง น้อยที่สุด โดยใช้ Centriod ในการจัดส่งของรถแต่ละคัน
  • เพื่อให้ระยะทางในการขนส่งรวมของรถทุกคัน น้อยที่สุด

ภายใต้เงื่อนไขหลัก (Hard constraints) อาทิเช่น

  • เงื่อนไขด้านเวลาในการจัดส่ง (Time windows)
  • เงื่อนไขด้านปริมาตรในการจัดส่ง

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการใช้บริการของร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ในชุมชน หรือร้านค้าจัดส่งสินค้าและบริการเอง

Simulation

ปัจจุบัน การบริหารโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของปัจจัยหลัก  4 ตัว ได้แก่ อุปทาน (Supply) อุปสงค์ (Demand) ปริมาณวัตถุดิบ/สินค้าคงคลัง (Inventory) และสภาพเศรษฐกิจ (Economy) ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจการจัดการโลจิสติกส์ และการบริหารโซ่อุปทาน จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลกำไร และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรได้

TradeSim มีจุดเด่นและแตกต่างเกมจำลองอื่น ๆ เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ โดยผนวกกับแบบจำลองโซ่อุปทาน (Supply chain simulation) เกมในภาคธุรกิจ (Business game) และการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) อาทิเช่น การซื้อขายวัตถุดิบหรือ Product ในเทอมการค้าต่าง ๆ เช่น FOB FCA หรือ CIF การบริหารวัตถุดิบ/สินค้าคงคลัง การบริหารค่าระวางการขนส่งสินค้า การซื้อซื้อขายวัตถุดิบหรือ Product แบบ Physical หรือ Paper (ซื้อขายตัวเลขกันแบบไม่มีสินค้าจริง) หรือการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ทั้งแบบ Fix และ Float (ราคาล่วงหน้าที่วันปัจจุบัน + x บาท) เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผู้เล่นทั้งหมดไว้ด้วยกันแบบเรียลไทม์ และ Fully synchronization สามารถจำลองสถานการณ์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการจัดการและบริหารโซ่อุปทานสมัยใหม่ รวมถึงการผสมผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ามาในเกมจำลองการบริหารโซ่อุปทานในการวิเคราะห์ข่าวจากสื่อออนไลน์ (Web and text mining) ข้อมูลราคาตลาด พยากรณ์แนวโน้ม โดยอาศัยข้อมูล Supply, Demand, Inventory และ Economic จากสถานการณ์โลก เพื่อให้ระบบปฏิบัติการจำลองมีความเสมือนจริงมากที่สุด

หลังจบเกม Admin สามารถดูสรุปผลการเล่นในด้านต่าง ๆ สรุปผลรวมของแต่ละผู้เล่น กำไรที่ทำได้ จำนวนวัตถุดิบและสินค้าที่เหลือในคลัง การซื้อขายรวม จำนวนการซื้อขาย และเงินที่เหลือ การสรุปผลในแต่ละ Period จำนวนการซื้อขายและมูลค่าการซื้อขายในแต่ละ Period แบ่งตามผู้เล่น และ Product ชนิดต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดในแต่ละ Order และพฤติกรรมการซื้อขายของผู้เล่น

Penguin

 

ไอออเดอร์ เพนกวิน เป็นแอปพลิเคชันการสั่งอาหาร สินค้าและบริการ ด้วยสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการขายของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้องพักภายในโรงแรม โรงพยาบาล เทศบาลเมือง ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว รวมทั้งการจอง Pre-order booking สินค้าและบริการล่วงหน้า ฯลฯ ผู้ประกอบการไม่จำต้องลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง และการดูแลรักษาแอปพลิเคชัน ที่ปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ฟังก์ชันหรือไลบรารีการเรียกใช้งานจาก Third-party การอัพเดทระบบปฏิบัติการของ Android และ IOS การอัพเดทโปรแกรมภาษาเป็นต้น แอปพลิเคชัน ไอออเดอร์ เพนกวิน ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน 4 ส่วน หลัก ๆ ดังนี้

 1. พนักงานเสิร์ฟสั่งอาหาร – โดยใช้สมาร์ทโฟนของร้านหรือของพนักงานเอง (ทั้ง Android และ IOS) ทั้งนี้ เพื่อประหยัดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ และเพิ่ม Flow การทำงานของร้านอาหารและบริการให้เร็วขึ้น ใช้พนักงานน้อยลง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2.  ลูกค้าสั่งอาหารจากโต๊ะอาหาร – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า (หรือแท็บเล็ตของร้าน) โหลดแอปพลิเคชัน -> Scan QR code ที่โต๊ะอาหาร – > สั่งอาหาร Place Order -> เรียกเช็คบิล/ ชำระเงิน เพื่อลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า และใช้จำนวนพนักงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง การสร้างกลไกให้การบันทึกข้อมูลยอดขายและการชำระเงินผ่านระบบ เพื่อลดการทุจริตของพนักงานได้
 3. ลูกค้าสั่งอาหาร ของฝาก บริการ ซื้อตั๋วการแสดง บัตรผ่านประตู นำเที่ยวในพื้นที่ รถเช่า ส่งอาหารเดลิเวอร์รี่ ฯลฯ จากห้องพักภายในโรงแรม – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า โหลดแอปพลิเคชัน  -> Scan QR Code เพื่อระบุหมายเลขห้อง  -> Place Order บริการดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็น Local e-commerce เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม
 4. ลูกค้าจองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-order booking) – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า โหลดแอปพลิเคชัน  เพนกวิน ถูกออกแบบให้มี Flow การทำงาน เปรียบเสมือนเป็น แอพฯ ของร้านค้าเอง ซึ่งร้านค้าอาจจะโปรโมทให้กับลูกค้าประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และร้านค้าสามารถใช้ เพนกวิน ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะอื่น ๆ ได้
 • ตัวอย่างรูปแบบป้าย Stand พลาสติกที่ตั้งไว้ในห้องพักโรงแรม จะแบ่งออกเป็นหน้าหน้าของโรงแรม Hotel Service & Meal Ordering  บริการในหน้านี้โรงแรมเป็นผู้จัดการเอง ซึ่งอาจจะเป็นบริการพื้นฐานของโรงแรมให้กับลูกค้า  อาทิเช่น การขอบริการพิเศษจากโรงแรม การสั่งอาหาร (จากครัวโรงแรม) ขึ้นมาที่ห้องพัก โดยทางโรงแรมอาจจะเรียกชำระเงิน หรือรวมกับค่าห้องพักได้

 

 •  หน้าของโรงแรมร่วมกับบริการไอออเดอร์ (Hotel-iOrder Service) บริการในส่วนนี้ ไอออเดอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดหาสินค้าและบริการ และเรียกชำระเงินจากลูกค้าในลักษณะ Pre-paid เท่านั้น อาทิเช่น จ่ายผ่านบัครเครดิต Prompt pay เป็นต้น สำหรับสินค้าประเภทของฝากท้องถิ่น ไอออเดอร์ จะจัดส่งที่เคาเตอร์โรงแรม ตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขของการบริการ เช่น ภายในเวลา 8:00 น. ของวันถัดไป เป็นต้น

 

ตัวอย่างรายการหมวดของเมนู ในหน้า Explore – Local Product & Events

 • Local Product ของฝากท้องถิ่น
 • Souvenir ของที่ระลึก
 • Show & Event การแสดงโชร์ คอนเสิร์ต ร้านอาหาร
 • Ticket บัตรผ่านเข้าประตู Museum ส่วนลดร้านอาหาร และอื่น ๆ
 • Local Guide นำเที่ยวในพื้นที่ แพ็คเก็จ/ บริการมัคคุเทศน์
 • Excitement โปรแกรมน่าตื่นเต้น เช่น บ้านผีสิง Bungy jump ดำน้ำ
 • Service รถเช่า นวดไทย จองตัดผม ล้างรถ พบหมอ
 • Hotel Select สินค้าและบริการของโรงแรมที่เลือกมาขายเอง
 • Food Delivery ส่งอาหารเดลิเวอรี่ในพื้นที่
 • Local More อื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น บริจาคเงินให้โรงเรียนในชุมชน/ โรงเรียนผู้พิการ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับฟังก์ชันการประยุกต์ใช้งานที่ลูกค้าสั่งซื้อของฝาก สินค้า และบริการ จากห้องพักของโรงแรม ผ่านแอปพลิเคชัน เพนกวิน มีการแบ่งปันรายได้ (Revenue sharing) 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. Rev Share โรงแรม และ ไอออเดอร์ แชร์ส่วนแบ่งกำไร 15 : 85  โดยที่ ไอออเดอร์ เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ และหักค่าใช้จ่ายที่ ไอออเดอร์ดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ค่าบริการ Order Fulfillment ต่อบิล 2) ค่าจัดส่งต่อบิล 3) ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  และ 4) ค่าบริการ Call Center ต่อบิล
 2. Owner โรงแรมรับรายได้ทั้งหมด 100% ในกรณีที่โรงแรมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสินค้าและบริการ จำหน่าย และจัดส่งเอง โดยโรงแรมชำระค่าลิขสิทธิ์การเช่าใช้แพลตฟอร์มไอออเดอร์รายปี

* ทดลองใช้ระบบ 90 วัน