Subscription Model

ระบบสมัครสมาชิกเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการเป็นประจำ รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ในราคาที่ประหยัดกว่า

Thamturakit x Kinyoodee

ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม ” ปลูก ” x กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ” จัดส่ง ” ผักผลไม้ ไข่ไก่ ประมงพื้นบ้าน ปราศจากสารเคมี จากเครือข่ายศิษย์ยักษ์กะโจน ทั่วประเทศ

Agri-food ecommerce

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสินค้าเกษตร

ความท้าทายในการออกแบบและพัฒนา กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ให้สามารถรองรับการขายสินค้าเกษตรผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ประเภทผักสด ผลไม้ ของสด ประมงพื้นบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การผลิตเพื่อความพอมี พอกิน พอใช้ ก่อน และส่วนที่เหลือนำมาแบ่งปัน หรือขายให้กับผู้บริโภค ดังนั้น เราจึงไม่ทราบว่า สัปดาห์นี้จะมีสินค้าอะไรขายบ้าง และมีปริมาณเท่าไหร่ รวมทั้ง อาจไม่สามารถรู้ข้อมูลล่วงหน้า ตามกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ ?

ทีมงานได้ออกแบบและพัฒนา กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม ผ่าน โมบายแอปพลิเคชัน KinYooDee ให้สามารถรองรับกับวิถีดังกล่าว โดย วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกร สามารถส่งข้อมูลรายการสินค้าและปริมาณที่จะขายเข้ามาในระบบ เพื่อให้ระบบทำการเปิดการขาย และปิดการขาย โดยอัตโนมัติ เมื่อสินค้ารายการนั้น ๆ ถูกขายออกไปและมีปริมาณสต็อกเท่ากับศูนย์ หรือปิดการขายเมื่อสินค้านั้น ๆ ถึงเวลา Cut-off time ที่ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หลังจากนั้น ระบบแพลตฟอร์ม จะทำการตัดสต็อกของสินค้าที่คงเหลืออยู่ให้เป็นศูนย์ เพื่อรอรับข้อมูลรายการและปริมาณสินค้าที่ส่งมาเพื่อเปิดการขาย ในรอบถัดไป

KinYooDee Platform Feature Release: 2020-04-29

e-Commerce API

เปิดให้บริการเชื่อมต่อ api ระหว่างระบบอีคอมเมิร์ซ (หรือระบบการขายสินค้าอื่น ๆ) ของหน่วยงานภายนอก* และระบบบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าของ iOrderFresh เพื่อส่งต่อสินค้าเกษตร-อาหาร จากฟาร์มสู่เมือง
  • ระบบการขาย ผ่านอีคอมเมิร์ซ iOrder – Mobile Order and Pay
  • ระบบการขาย ผ่านตู้ล็อกเกอร์ควบคุมอุณหภูมิ FreshBOX
  • ระบบการขาย รวมกลุ่มกันซื้อ Groupbuy
  • ระบบการขาย เติมเต็มวัตถุดิบ iOrder – Stock Replenishment
  • ระบบจัดการซัพพลายเออร์ FarmFresh
  • ระบบซื้อของ-จ่ายตลาด iOrderBUY
  • ระบบจัดการศูนย์กระจายสินค้าและบริหารการจัดส่ง iOrderFresh
  • ระบบสำหรับพนักงานขนส่ง iOrderGO
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร หรือมูลนิธิฯ

Operations Flow

ปัจจุบัน iOrder รองรับการทำงานของร้านอาหาร (Operations flow) ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ร้านอาหารประเภท Dine-in และร้านอาหารประเภทคาเฟ่ และฟู้ดทรัค (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) รูปแบบการทำงานของร้านแบบ Dine-in หรือ Full service เริ่มจากพนักงานรับออเดอร์จากลูกค้า พ่อครัวปรุงอาหาร พนักงานเสิร์ฟอาหาร ลูกค้าเรียกชำระเงิน ร้านอาหารออกใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จ

 

สำหรับร้านอาหารประเภทคาเฟ่และฟู้ดทรัค (Café/Food Truck) จะมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกับร้านอาหารประเภท Dine-in ในขั้นตอนการทำงานหลัก ๆ คือ ลูกค้าชำระเงินก่อนได้รับอาหาร ซึ่งลูกค้าจะรับอาหารที่เคาเตอร์หรือพนักงานเสิร์ฟที่โต้ะก็ได้ (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) นอกจากนี้ ไอออเดอร์ยังสามารถประยุกต์ใช้กับร้านอาหารประเภท Fast food และตู้ Kiosk เลือกเมนูและชำระเงินค่าอาหาร ได้

 

สังเกตด้วยว่า ไอออเดอร์สามารถตั้งค่า ยกเลิกขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน (Skip invoicing) ทั้งในรูปแบบ Dine-in และ Café/Food Truck รวมถึง การตั้งค่าการออกใบเสร็จในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการในการใช้งานของร้านอาหาร

 

Room Service

26 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานได้เข้าติดตั้งระบบ ณ สถานตากอากาศแสนสุข ที่พักในตำนานยอดฮิตติดหาดบางแสน ชลบุรี จำนวน 85 ห้อง สำหรับบริการภายในห้องพัก (Room service) ในบังกะโล โดยนักท่องเที่ยวสามารถสั่งอาหาร และบริการต่าง ๆ ของโรงแรม ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และทางโรงแรมลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เมนูสี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเมนูและราคา สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการซื้อของฝาก บริการ และโลคอลอีเวนต์ในรอบ ๆ ที่พัก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนอีกทางหนึ่ง