e-Commerce API

เปิดให้บริการเชื่อมต่อ api ระหว่างระบบอีคอมเมิร์ซ (หรือระบบการขายสินค้าอื่น ๆ) ของหน่วยงานภายนอก* และระบบบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าของ iOrderFresh เพื่อส่งต่อสินค้าเกษตร-อาหาร จากฟาร์มสู่เมือง
  • ระบบการขาย ผ่านอีคอมเมิร์ซ iOrder – Mobile Order and Pay
  • ระบบการขาย ผ่านตู้ล็อกเกอร์ควบคุมอุณหภูมิ FreshBOX
  • ระบบการขาย รวมกลุ่มกันซื้อ Groupbuy
  • ระบบการขาย เติมเต็มวัตถุดิบ iOrder – Stock Replenishment
  • ระบบจัดการซัพพลายเออร์ FarmFresh
  • ระบบซื้อของ-จ่ายตลาด iOrderBUY
  • ระบบจัดการศูนย์กระจายสินค้าและบริหารการจัดส่ง iOrderFresh
  • ระบบสำหรับพนักงานขนส่ง iOrderGO
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร หรือมูลนิธิฯ