KinYooDee_Shop

29 กุมภาพันธ์ 2024 ฤกษ์เปิดร้าน กินอยู่ดี Shop สาขาแรก นับหนึ่ง Zero-to-one ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนข้าวหลามฝั่งขาเข้า ชลบุรี จากพวกเรา #กินอยู่ดีแพลตฟอร์ม กลุ่มวิศกรซอฟต์แวร์ นักชีวสารสนเทศ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มารวมตัวกันเพื่อเติมสุขภาพดีให้กับคนไทย – เน้นสินค้าและบริการ 5 กลุ่มหลัก

#โพรไบโอติกส์
#ชุดตรวจคัดกรองโรค #ส่งเสริมสุขภาพ #ดีเอ็นเอ
#บริการสุขภาพ
#อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ
#วางแผนสุขภาพ

***** ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการวางสินค้าเพื่อจำหน่ายและบริการทางคลินิก